WŁAŚCIWA ODLEGŁOŚĆ

Właściwą odległość od pojazdu poprzedzającego w danych warunkach jazdy musimy oceniać sami, biorąc pod uwagę pręd­kość, z jaką jedziemy, oraz swój stan psychiczny i fizyczny, sło­wem — wszystkie czynniki mogące wpłynąć na czas naszej re­akcji. Jeżeli ocenimy, że nasza reakcja może być wolniejsza, to musimy zwiększyć odległość od poprzednika i powiększać ją sto­pniowo wraz ze wzrostem prędkości jazdy, pamiętając, że im wię­ksza prędkość, tym dłuższa droga hamowania. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby na drodze o małym ruchu zachować odległość od poprzednika nawet znacznie większą, niż to konieczne.

Witaj na moim serwisie dotyczącym samochodów! Jestem mechanikiem samochodowym i zajmuję się głównie, konserwacją i odrestaurowywaniem starych samochodów. Jeśli interesuje Cię taka tematyka to zapraszam do lektury mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)