Czym właściwie jest transport i motoryzacja

Transport to pojęcie, które stale wiąże się ze sposobem funkcjonowania ludzkości. Transport odnosi się zarówno do przemieszczania się samych ludzi ale także do transportowania rzeczy. Transportowanie jest podejmowanie po to by zaspokoić pewne konkretne potrzeby. Transport wymaga pokonywania przestrzeni, a przestrzeń ta jest tak jakby przeszkodą w przemieszaniu się z punku a do punktu b. Podstawową sprawą dotyczącą transportowania jest fakt, że przemieszczanie –działalnością podejmowaną w celu zaspokojenia pewnych potrzeb. Przyczyną przemieszczania się nie jest jedynie sama chęć ruchu, to że każda działalność ludzka odbywa się zawsze w przestrzeni i czasie. Istnieje jednak wiele definicji transportu. Ale najważniejsze jest to, że transport ma za cel przemieszczanie się z jednego miejsca do drugiego w jakimś celu. Najczęściej pokonywanie pewnej przestrzeni. Transport spełnia także wiele różnych funkcji. Transport jest dziedziną która wraz z postępem świata ciągle ulega ewolucjom. Pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania. Wszystko po to by zaspokoić wymagania współczesnych konsumentów i klientów.