Kategoria: Z samochodem za pan brat

ZAWRACANIE NA JEZDNI

Zawracaniem nazywamy zmianę kierunku jazdy na przeciw­ny. Na szerokiej jezdni lub placu można zawrócić jednym skrę­tem,’ale na jezdni wąskiej nie ma na to dosyć miejsca. Warunkiem rozpoczęcia zawracania na jezdni jest upewnienie się,

NA WĄSKIEJ DRODZE

Na wąskiej drodze musimy zawracać kilkoma ruchami samo­chodu . Skręt rozpoczynamy od prawej strony jezdni, zwracając koła maksymalnie w lewo. Wykonujemy łuk, dojeżdża­jąc do przeciwległej krawędzi jezdni, a w ostatniej fazie tego

ĆWICZENIE

Ustawiamy dwa rzędy kubełków najpierw w odległości trzech długości samochodu i w takim korytarzu ćwiczymy zawracanie. Po nabraniu pewnej biegłości stopniowo zwężamy korytarz aż do szerokości równej zaledwie półtorej długości samochodu. Wpraw­ny

W CZASIE ZAWRACANIA

Jeżeli natomiast zawracamy, wykorzystując drogę po prawej stronie jezdni, to rozpoczynamy od cofania samochodu z jednocze­snym skrętem w prawo, aż do wjechania tyłem w boczny prze­jazd. Zakończenie manewru wymaga teraz po prostu

OBSŁUGA I UŻYWANIE SAMOCHODU

Kie będziemy wnikali w szczegółowe wyjaśnienia pojęcia liczby oktanowej benzyny. Wystarczy, gdy powiemy, że im wię­ksza jest liczba oktanowa benzyny, tym silniej można sprężyć mieszankę paliwowo-powietrzną w cylindrach silnika, bez obawy o  wystąpienie

PALIWO

Przeczą jednak temu badania laboratoryjne i drogowe. Okazuje się, że benzyna o zbyt wysokiej liczbie oktanowej nie tylko nie zwiększa mocy silnika, lecz przeciwnie — może ją zmniejszyć, pogarszając właściwości ruchowe samochodu. Zasadniczo

SPALANIE MIESZANKI

Występujące wów­czas w całym zakresie obrotów nienormalnie szybkie spalanie mieszanki w cylindrach może spowodować przepalenie się denek tłoków, zapieczenie się pierścieni tłokowych, zacieranie się tłoków oraz nadmierne grzanie się silnika. Jednak tak

ILOŚĆ OLEJU W BENZYNIE

Ilość oleju w benzynie jest dobrana przez wytwórnię silników na podstawie długotrwałych badań i nie należy jej zmieniać. Wlewa­nie większej ilości oleju nie poprawi smarowania mechanizmów silnika, spowoduje natomiast przyspieszone odkładanie się

OLEJE I SMARY

W niektórych in­strukcjach znajdziemy też informację o gatunkach’ olejów, które mogą być użyte zastępczo, jeśli brakuje zalecanych. Ogólnie oleje dzielimy na silnikowe i przekładniowe. Zgodnie z tymi nazwami olejów silnikowych użyjemy do napełnienia

LEPKOŚĆ OLEJU

Jeszcze nie tak dawno stosowano oleje, których lepkość zmie­niała się znacznie wraz z temperaturą: To sprawiało, że w lecie trzeba było używać olejów gęstych, a w zimie o wiele rzadszych, umożliwiających pracę